July 21, 2019

Tomasz

Legenda mikrofonu
July 21, 2019

Olga

Ciepły głos
July 29, 2019

Michal

Popularny głos
July 24, 2019

Malgorzata

Female voice talent
July 29, 2019

Karol

Lektor dwujęzyczny
July 24, 2019

Alan

Młody dynamiczny głos